GRH / HRM

REGLEMENT DE TRAVAIL & STATUTS / ARBEIDSREGLEMENT & STATUTEN

Règlement de travail / Arbeidsreglement

Statuts du personnel / Personeelsstatuten

 

FORMATION / VORMING

Demande de formation / Aanvraag voor een vorming

Evaluation d’une formation / Evaluatie van een vorming

 

LIQUIDATION DES SALAIRES / UITBETALING VAN DE WEDDEN

26/06/2020

28/07/2020

28/08/2020

28/09/2020

28/10/2020

27/11/2020

07/12/2020

28/12/2020

28/01/2021

25/02/2021

29/03/2021

28/04/2021

12/05/2021

28/05/2021

28/06/2021