GRH / HRM

REGLEMENT DE TRAVAIL & STATUTS / ARBEIDSREGLEMENT & STATUTEN

Règlement de travail / Arbeidsreglement

Statuts du personnel / Personeelsstatuten

 

FORMATION / VORMING

Demande de formation / Aanvraag voor een vorming

Evaluation d’une formation / Evaluatie van een vorming

 

LIQUIDATION DES SALAIRES / UITBETALING VAN DE WEDDEN

29/01/2019

26/02/2019

28/03/2019

26/04/2019

09/05/2019

28/05/2019

27/06/2019

29/07/2019

29/08/2019

27/09/2019

29/10/2019

28/11/2019

06/12/2019

27/12/2019